Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji

Bądź nawodniony... Bądź bezpieczny

Udostępnij wodę swym pracownikom i intensywnie zachęcaj ich do korzystania z niej

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci dokonano ogromnego postępu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy ANSI i OSHA, jak również stale rosnąca świadomość bezpieczeństwa pracowników, skierowały dużą część energii kierownictw przedsiębiorstw przemysłowych na stosowanie technologii w ścisłym powiązaniu z kwestiami bezpieczeństwa pracowników. Dzięki temu uzyskano znaczny postęp w tej dziedzinie.

Istnieją jednak jeszcze pewne aspekty codziennej działalności firm, które nie zostały objęte dotychczas właściwą uwagą w kontekście bezpieczeństwa pracowników, jak również efektywności ich pracy. Jednym z takich aspektów jest właściwe nawodnienie pracowników w czasie dnia pracy. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że odwodnienie, nawet niewielkie, może w znacznym stopniu pogorszyć sprawność pracownika oraz efektywność jego pracy. Chociaż może nam się wydawać, że odwodnienie stanowi zagrożenie dotyczące głównie pracowników wykonujących prace fizyczne, to stanowi ono równie istotny problem w pozornie spokojnych środowiskach domowych i biurowych.

Woda jest największym jednostkowym składnikiem ludzkiego ciała, stanowiącym od ok. 50 do 60 procent jego masy. A co interesujące, zasoby wody w organizmie są wymieniane z większą prędkością niż jakikolwiek innych składnik organizmu. Każdego dnia odnawiane jest około 5 do 10 procent całej wody znajdującej się w ludzkim ciele. Wśród dróg normalnej utraty wody przez organizm można wymienić oddawanie moczu (ok. 1400 ml), wypróżnianie (200 ml), normalne oddychanie (400 ml) oraz parowanie przez skórę (500 ml). Oczywiście podane tutaj liczby są szacunkowe i różnią się w zależności od indywidualnych cech ludzi, a także ich trybu życia, jak również innych czynników. Zatem uzupełnianie wody jest ważne dla wszystkich pracowników, zarówno tych, którzy wykonują pracę fizyczną, jak i wykonujących prace biurowe oraz inne.

Odwodnienie a sprawność umysłowa

Nauka neuropsychologii poznawczej zajmuje się badaniem zależności w zachowaniach mózgu, stosując w tym celu zarówno metodykę biologiczną, jak i behawioralną. Jest to względnie nowe podejście do tematu i powstało w wyniku rozwinięcia badań nad wpływem odwodnienia na sprawność umysłową. Jest sprawdzonym faktem, że aktywność fizyczna zwiększa odwodnienie organizmu, które bez podjęcia środków zaradczych prowadzi do ograniczenia sprawności i wydolności fizycznej organizmu. Czy można to samo powiedzieć o środowiskach, w których odwodnienie nie wydaje się być tak oczywiste, czyli np. w biurach i urzędach?

Dane w tym zakresie nie są jeszcze zbyt bogate, ale w dotychczasowych badaniach zaobserwowano pogorszenie sprawności fizycznej, wzrokowo-motorycznej, psychomotorycznej oraz poznawczej już przy odwodnieniu odpowiadającym spadkowi masy ciała o 2 procent wskutek różnych naturalnych funkcji organizmu oraz wpływu czynników zewnętrznych.

W kilku badaniach wykazano, iż w przypadku odwodnienia wywołanego ciepłem, zwykle u osób badanych obserwowano pogorszenie w takich aspektach, jak odczuwanie zmęczenia, reagowanie na bodźce wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć krótkotrwała, koncentracja i zdolność wykonywania działań arytmetycznych.1

W celu dokonania oceny różnic między odwodnieniem spowodowanym przez oddziaływanie ciepła a normalnym odwodnieniem wskutek aktywności fizycznej, Cian wraz ze współpracownikami2 przeprowadzili badania, w których konkluzji stwierdzono, że odwodnienie na poziomie odpowiadającym utracie 2,8 procenta masy ciała, zarówno wskutek oddziaływania ciepła jak i aktywności fizycznej, prowadzi do wzrostu uczucia zmęczenia, błędów w śledzeniu poruszających się obiektów, wydłużenia czasu reakcji i podejmowania decyzji, oraz obniżenia sprawności pamięci krótkotrwałej.

Widać zatem bardzo wyraźnie, że praktycznie przy każdym poziomie odwodnienia występują zjawiska nie sprzyjające optymalnemu działaniu człowieka, zarówno w aspektach fizycznych jak i umysłowych. Można sobie zatem wyobrazić, jakie konsekwencje może mieć np. ograniczanie w szkole przez nauczycieli możliwości picia wody przez uczniów, którzy w ich opinii przeszkadzają w ten sposób innym uczniom w klasie. Pomimo dobrych intencji nauczyciela, takie restrykcje mogą powodować obniżenie sprawności umysłowej uczniów. Taka sama sytuacja może dotyczyć restrykcyjnego stosunku przełożonych do picia wody przez pracowników w czasie pracy.

Uzupełnianie wody

Wcześniejsze badania3, które zostały już wielokrotnie potwierdzone4, ustaliły, iż poleganie na własnym odczuciu pragnienia jako wskazówki do uzupełnienia płynów jest niewystarczające. Pitts oraz współpracownicy, autorzy pierwszego badania, twierdzili: „Należy podkreślić, że ludzie w czasie pracy nigdy nie wypijają tyle, ile tracą wody z potem, nawet pomimo tego, że pozwala im to chronić się przed uczuciem przegrzania, ale przyjmują płyny w ilości odpowiadającej tylko około dwu trzecim traconej poprzez pocenie wody.” Zatem poleganie na pragnieniu jako bodźcu motywującym do uzupełniania płynów, co przyjmuje się jako dość oczywiste, może prowadzić do dalszego pogorszenia sprawności fizycznej i umysłowej, a tym samym wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w pracy.

Uzupełnianie wody powinno być łatwe i przyjemne

Zostało więc udowodnione, że prawidłowe nawodnienie organizmu sprzyja wydajności, koncentracji i w konsekwencji – bezpieczeństwu. Co jednak należy zrobić, aby stymulować pracowników to utrzymywania prawidłowego poziomu nawodnienia. Odpowiedź jest prosta: Należy sprawić, by uzupełnianie płynów stało się istotnym elementem programu BHP w przedsiębiorstwie..., a urządzenia podające wodę powszechnie dostępne i łatwe oraz przyjemne w użyciu! Można mieć pewność, że pracownicy zmuszeni do korzystania z brudnego zbiornika z wodą lub pobierania wody z węża, będą to robić dopiero wtedy, kiedy pragnienie ich do tego zmusi! To samo dotyczy pracowników biurowych i innych, nawet pomimo tego, że ich możliwości uzupełniania płynów są znacznie większe.

Można być więc dobrej myśli, ponieważ świadomość potrzeby nawodnienia organizmu i wynikających z tego korzyści jest coraz powszechniejsza w społeczeństwie. Coraz częściej widzimy ludzi, którzy zawsze mają przy sobie butelkę z wodą i co pewien czas biorą z niej łyka lub dwa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych sprzedaż wody w butelkach 0,5 litrowych przekracza 50 miliardów butelek rocznie! Woda sprzedawana w butelkach ma jednak swój koszt, także dla środowiska naturalnego, ale są już dostępne inne rozwiązania, bardziej ekonomiczne i ekologiczne, udostępniające wodę pracownikom w sposób łatwy, prosty i komfortowy.

Zatem do roboty... bądź nawodniony i bądź bezpieczny!

Literatura

1. Bursill AE: The restriction of peripheral vision during exposure to hot and humid conditions. Q J Exp Psychol 10 :113 –129,1958.

2. Cian C, Koulmann N, Barraud P, Raphel C, Jimenez C, Melin B: Influence of variations in body hydration on cognitive function: effect of hyperhydration, heat stress, and exercise-induced dehydration. J Psychophysiology14:29 –36,2000 .

3. Pitts GC, Johnson RE, Consolazio FC: Work in the heat as affected by intake of water, salt and glucose. Am J Physiol 142 :253 –259,1944 .

4. Murray B: Hydration and Physical Performance. J Am Coll Nutr, in press, 2007 and Maughan RJ, Shirreffs SM, Watson P: Exercise, Heat, Hydration, and the Brain. J Am Coll Nutr , in press, 2007 .


Mike jest Wiceprezesem ds. Marketingu w Haws Corporation z siedzibą w Sparks w stanie Nevada, USA.  Haws projektuje, wytwarza i sprzedaje poidełka oraz wodne urządzenia awaryjne, które są uznawane przez specjalistów za numer 1 na światowym rynku tego typu sprzętu. Najnowszą propozycją firmy jest Hydration Station™, czyli stacjonarny dystrybutor wody pitnej, dostarczającym filtrowaną wodę o znakomitym smaku, i wyposażony w higieniczny, bezdotykowy układ napełniania naczyń na wodę.

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.