Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Haws Integrated: pytania i odpowiedzi

Haws Integrated – Często zadawane pytania

1.     Czym jest Haws Integrated?
Haws Integrated™ jest zespołem inżynierów i specjalistów zajmujących się produkcją, którzy koncentrują się wyłącznie na obsłudze całego cyklu życia wielkoskalowych systemów dostarczania podgrzanej wody, natrysków awaryjnych, myjek do oczu i urządzeń dekontaminacyjnych. Aby móc zapewnić naszym klientom możliwie najwyższą wartość, Haws integrated™ zapewnia pełne zaangażowanie w projekt, od opracowania koncepcji po identyfikację wymagań, projekty wykonawcze, wytworzenie i wdrożenie systemu oraz bieżącą konserwację.

2.     Dlaczego Haws utworzył Haws Integrated™?
Haws stworzył nową tożsamość, aby zastąpić dział rozwiązań inżynieryjnych w celu uznania zaawansowanych możliwości oferowanych przez zespół Haws Integrated™ i kontynuować reputację marki Haws.

3.     Jaki jest zakres usług, które oferuje Haws Integrated™?

Zaangażowanie w projekt

Haws Integrated™ dysponuje doświadczeniem w zakresie dostarczania rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu i regionów geograficznych. Dzięki ścisłej współpracy z zespołem projektowym i firmami zajmującymi się inżynierią, zamówieniami i konstruowaniem na początku planowania projektu, Haws Integrated™ jest w stanie przedstawić precyzyjny wgląd w identyfikację i ocenę wymagań i specyfikacji systemu.

Projektowanie i inżynieria

Koncentrując się na konkretnym zastosowaniu, Haws Integrated™ opracowuje pełne, niezawodne i wydajne operacyjnie systemy.

Produkcja systemu

Jako zintegrowany pionowo producent, Haws Integrated™ prowadzi precyzyjną kontrolę i ewidencję wszystkich aspektów funkcjonalności, jakości i niezawodności systemu.

Realizacja systemu

Haws Integrated™ dostarcza praktyczne doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu i scenariusze użycia, pozwalające na dokładną realizację.

Usługi w zakresie cyklu życia

Niezbędne cotygodniowe kontrole i coroczne przeglądy często wymagają personelu. Wykwalifikowanz zespół Haws Integrated™ team oferuje zarówno doświadczenie i technologię SIMA (Aplikację Zarządzania Infrastrukturą Systemu), które umożliwiają zmniejszenie obciążenia oraz dostarczenie dowodu na utrzymanie zgodności.

4.     Co wyróżnia Haws Integrated™ od zakupu prysznica na zamówienie?

Haws Integrated™ angażuje się przez cały czas trwania cyklu życia projektu wielkoskalowych systemów dostarczania podgrzanej wody i systemów wielostanowiskowych natrysków, pomagając naszym klientom zwiększyć produktywność bez zakłócania działania systemu, ograniczając przykre niespodzianki, eliminując wielu uczestników przekazywania zadań i zmniejszeniu liczby poleceń zmian, które wpływają na budżet i harmonogram.

5.     W jaki sposób zarządza się wdrożeniem systemu?

Każdy obiekt/zakład dysponuje unikalnymi wymaganiami w zakresie wdrażania, takimi jak planowanie, integracja systemowa i operacyjna, testowanie, szkolenie i konserwacja. Aby reagować na potrzeby konkretne dla danego zakładu, wdrożenie systemu często planuje się jako plan dodatkowy, który stanowi integralną część całego planu projektu.

6.     Jak zyskać pewność, że personel zakładu jest przygotowany do obsługi systemu po jego wdrożeniu?

A

Zaangażowanie we wstępne planowanie

B

Próba odbiorcza w fabryce (FAT)

C

Próba odbioru fabrycznego

D

Zespół odpowiedzialny za rozruch

E

Sesje poświęcone przekazywaniu wiedzy

F

Kompletna dokumentacja wykonanego systemu

7.     Co z naszymi starymi awaryjnymi natryskami firmy x?

Nasze doświadczenie wskazuje, że wiele starszych awaryjnych stanowisk natryskowych można modernizować w ramach modernizacji zakładu. Obsługa istniejących już urządzeń zostanie włączona w ramach systemu dostarczającego podgrzaną wodę.

8.     Jaki jest koszt typowego awaryjnego natrysku/myjki do oczu/twarzy i systemu dostarczającego podgrzaną wodę?

Każdy system jest projektowany i budowany pod kątem określonych wymagań. Wiele czynników ma wpływ na koszt całego systemu. Powszechne czynniki kosztowe to: szczytowe zapotrzebowania na wodę, lokalizacja i charakterystyka dostarczanej wody, charakterystyka istniejącej infrastruktury na terenie instalacji systemu, odległość od źródło wody do punktów użytkowania wody, liczba punktów użytkowania wody, monitorowanie systemu i wymogi integracyjne, położenie geograficzne oraz wymagania dotyczące zasilania. Najlepszym sposobem na uzyskanie oszacowania kosztów jest skontaktowanie się z Haws Integrated™ w celu otrzymania wyceny.

9.     Dlaczego nie zbudować tego samodzielnie?

Rosnące wymagania prawne (ANSI Z358.1) zrodziły konieczność opracowania wydajniejszych awaryjnych natrysków/myjek do oczu/twarzy. Niespełnienie tych niezbędnych norm naraża pracowników na fizyczne zagrożenia, a firmę na niezwykle dotkliwe kary finansowe. Na przestrzeni lat zespół Haws Integrated™ opracował cenną wiedzę o przepisach, połączoną z dogłębną wiedzą inżynieryjną, która wyjątkowo nadaje się do wymagań dotyczących awaryjnych natrysków/myjek do oczu/twarzy i systemów dostarczających podgrzaną wodę.

10.  Jaka jest różnica między natryskiem/urządzeniem połączonym a prysznicem do odkażania?

Natrysk/urządzenie połączone jest montowanym na podłodze lub ścianie natryskiem lub prysznicem i myjką do oczu/twarzy. Stanowisko do odkażania jest w pełni zamkniętą kabiną prysznicową oraz kabiną do przemywania oczu/twarzy, dostarczającą podgrzaną wodę do płukania w sytuacjach kryzysowych bez względu na warunki atmosferyczne.

11.  Jaka jest różnica między myjką do oczu/twarzy a myjką tylko do oczu?

Myjka do oczu posiada zazwyczaj strumienie przeznaczone wyłącznie przemywania oczu.Myjka do oczu/twarzy posiada strumienie, które zmywają oczy i większą część twarzy.

 

12.  Czy istnieje odniesienie, które stwierdza gdzie wymagane jest stosowanie awaryjnego natrysku lub myjki do oczu/twarzy?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla środków chemicznych, z którymi pracuje użytkownik, określają wymagane środki ochrony indywidualnej. Wskazują, czy konieczne będzie zastosowanie natrysku lub myjki do oczu/twarzy. Zazwyczaj w przypadku chemikaliów, kwasów, substancji żrących zakłada się, że natrysk jest niezbędny. W celu ustalenia wymagań należy skontaktować się z przedstawicielami opieki medycznej/bezpieczeństwa w zakładzie.

13. Czy istnieje jakaś różnica między awaryjnego zaworem doprowadzania podgrzanej wody a głównym zaworem mieszalnikowym?

Absolutnie. Termostatyczny zawór mieszający niekoniecznie jest tworzony z myślą o otwarciu w razie awarii, w przypadku, gdy przepływa przez niego gorąca woda. Jeśli zawór poda zbyt gorącą wodę, zawór mieszający odetnie ciepłą wodę pod natryskiem i skieruje zimną wodę do urządzenia, dzięki czemu nie występują straty wydajności w natrysku lub myjce do oczu/twarzy. Analogicznie, jeśli zawór zimnej wody utraci dopływ zimnej wody, woda nie zostanie podana do natrysku lub myjki do oczu, gdyż może to grozić poparzeniami. Wszystkie termostatyczne zawory mieszalnikowe Haws posiadają funkcję obejścia zimnej wody i certyfikat CSA wg ASSE 1071.

Polecane produkty:
 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem instruktażowym:
  

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.