Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Lista kontrolna minimalnej wydajności sprzętu bezpieczeństwa

Testowe ciśnienie przepływu wynosi od 30 psi do 30,5 psi na wlocie strumienia wody do urządzenia testowego.

□     Czas dojścia od miejsca zagrożenia do stanowiska bezpieczeństwa nie powinien przekraczać 10 sekund. (pkt 4.5.2, 5.4.2, 6.4.2, 7.4.2)

□     Stanowisko bezpieczeństwa należy lokalizować na tym samym poziomie, co miejsce zagrożenia, a droga dojścia do niego powinna być wolna od przeszkód. (pkt 4.5.2, 5.4.2,

 7.4.2)

□     Wszyscy pracownicy narażeni na zetknięcie z niebezpiecznymi materiałami powinni być poinstruowani odnośnie użycia urządzeń awaryjnych. (pkt 4.6.4, 5.5.4, 6.5.4, 7.5.4)

□     Urządzeń awaryjnych należy uruchamiać co tydzień. (pkt 4.6.2, 5.5.2, 6.5.2, 7.5.2 )

□     Wszystkie natryski należy poddawać co rok przeglądowi, pod kątem spełniania wymagań normy ANSI Z358.1. (pkt 4.6.5, 5.5.5, 6.5.5, 7.5.5)

□     Elementy urządzeń łączonych powinny zapewniać możliwość równoczesnej pracy, a ich rozmieszczenie powinno umożliwiać jednoczesne korzystanie z nich przez tego samego użytkownika.  (pkt 7.3, 7.4.4)

□     Prysznic ręczny z wężem elastycznym musi dostarczać kontrolowany strumień wody o prędkości odpowiednio niskiej, aby nie powodował obrażeń. (pkt 8.2.1)

□      Prysznic ręczny z elastycznym wężem może być uważany za myjkę do oczu/oczu i twarzy, o ile spełnia wymagania określone w punktach 5 i/lub 6.

□     Urządzenie awaryjne powinno podawać wodę o właściwej temperaturze.[1] (pkt 4.5.6, 5.4.6, 6.4.6, 7.4.5)

 

 

 

 

 

□     Głowica natrysku musi znajdować się na wysokości od 208 do 244 cm nad podłogą, na której stoi użytkownik. (pkt 4.1.3, 7.1)

□     Natrysk musi dostarczać co najmniej 75,7 litrów wody na minutę, a strumień wody powinien mieć średnicę 50,8 cm na wysokości 152,4 cm od podłogi, na której stoi użytkownik. (pkt 4.1.2, 4.1.4, 7.1)

□     Lokalizacja urządzenia awaryjnego powinna być oznaczona wyraźnie widocznymi znakami. (pkt 4.5.3, 5.4.3, 6.4.3, 7.4.3)

□     Konstrukcja zaworu powinna po jego otwarciu zapewniać wypływ płynu opłukującego bez późniejszego angażowania rąk użytkownika. Zawór powinien być łatwy w obsłudze, otwierany całkowicie w ciągu 1 sekundy lub mniej, a element uruchamiający nie może znajdować się na wysokości większej niż 173,3 cm ponad podłożem, na którym stoi użytkownik. (pkt 4.2, 7.2)

□     Urządzenie musi podawać kontrolowany strumień wody do obydwu oczu, a prędkość wody ma być na tyle niska, aby nie powodować obrażeń oczu. (pkt 5.1.1, 6.1.1, 7.1)

□     Myjka do oczu/twarzy musi dostarczać wodę z prędkością co najmniej 11,4 l/min przez 15 minut. (pkt Myjka tylko do oczu musi dostarczać wodę z prędkością co najmniej 1,5 l/min przez 15 minut. (pkt 5.1.6, 7.1)

□     Płyn wypływający z myjka do oczu/twarzy powinien obejmować obszar znajdujący się między wewnętrznymi a zewnętrznymi liniami wzornika, w odległości mniejszej niż 20,5 cm ponad dyszą myjki. (pkt 5.1.8, 6.1.8, 7.1)

□     Wyloty należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami z powietrza atmosferycznego. (pkt 5.1.3, 6.1.3, 7.1)

□     Dysze płynu opłukującego powinny znajdować się w odległości 84-114,3 cm nad podłogą, i co najmniej 15,3 cm od ściany. (pkt 5.4.4, 6.4.4, 7.1)

□     Konstrukcja zaworu powinna po jego otwarciu zapewniać wypływ płynu opłukującego bez późniejszego angażowania rąk użytkownika. Zawór powinien być łatwy w obsłudze, a przestawienie go z położenia “zamknięty” na “otwarty” nie powinno zająć więcej niż 1 sekundę. (pkt 5.2, 6.2, 7.2)

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Klient powinien we własnym zakresie korzystać z usług specjalisty BHP w zakresie zgodności z wymaganiami norm.

 

Pytania i odpowiedzi

1.  Czy przepisy normy OSHA korzystają z normy ANSI?

Przepisy normy OSHA zobowiązują pracodawcę do zapewnienia odpowiednich środków do szybkiego przemywania lub płukania oczu. Chociaż przepisy normy OSHA nie przyjęły oficjalnie normy ANSI Z358.1, kierują one pracodawców do normy jako źródła wskazówek. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie oceny warunków szczególnych związanych z potrzebami terenu w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników za pomocą natrysków/ myjek do oczu/twarzy.

2.  Czy coroczna kontrola wymaga przeprowadzenia pełnego 15-minutowego cyklu?

Tak. Istotne jest zapewnienie letniej wody przez 15 minut, jak również utrzymanie ciśnienia oraz wzorów natrysku.

3.  Jaka jest różnica między myjką do oczu/twarzy a myjką tylko do oczu?

Myjka do oczu jest przeznaczona konkretnie do oczu, a przepływ wody jest dobrany tak, aby trafiać tylko na powierzchnię oka, natomiast myjka do oczu i twarzy obejmuje oczy i część twarzy. Ponadto w myjce do oczu minimalny przepływ ma wartość 0,4 gp natomiast w myjce do oczu i twarzy minimalny przepływ ma wartość 3,0 gp.

4.  Czy wraz ze zmianą normy ANSI w 2009 r. istniejące myjki do oczu, natryski i urządzenia awaryjne do przemywania oczu muszą spełniać wytyczne?

Tak. Zasada praw nabytych nie ma zastosowania w normie Z358.1, umożliwiając wykluczenie urządzeń z przestrzegania postanowień normy. Wraz ze zmianą normy istniejące urządzenia natryskowe muszą być aktualizowane.

5.  Czy jednoczesny wymóg dotyczący włączenia prysznica ma zastosowanie do wielu stacji?

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w danym obszarze ustalą potencjał wypadków oraz liczbę osób, które mogą być narażone. Po ustaleniu tej liczby, zaprojektowany dla tej liczby system natrysków i myjek do oczu uruchamia się jednocześnie. Przykład: jeżeli w obiekcie znajduje się dziesięć natrysków na konkretnym obszarze i mają pracować dwa z nich jednocześnie, wtedy dwa prysznice muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły uruchomić się jednocześnie w poprawny sposób.

6.  Czy istnieją wytyczne dotyczące rozmieszczenia myjek do oczu/twarzy w obrębie budynku?

Norma ANSI stwierdza, że myjki do oczu/twarzy muszą znajdować się o 10 sekund od miejsca potencjalnego wypadku i muszą znajdować się na tym samym poziomie bez przeszkód.

7.  Czy istnieje zmiana odległości?

Obecna norma ANSI stwierdza, że urządzenia natryskowe muszą znajdować się w dostępnych miejscach, oddalonych nie więcej niż o 10 sekund". Załącznik normy ANSI Z358.1 - 2009 precyzuje stwierdzając, że "przeciętnie w ciągu 10 sekund człowiek pokonuje około 16,5 m".

8.  Czy wymagana jest wymiana starych wylewek w myjkach do oczu/twarzy Haws na wylewki AXION MSR™?

Obecnie norma nie określa sposobu przemywania oczu, lecz określa, że muszą istnieć oddzielne przepływy dla każdego oka umożliwiające usunięcie zanieczyszczenia. Haws ponownie zaprojektował myjkę do oczu, która jest lepsza z medycznego punktu widzeniaz wylewką AXION MSR®. Badania medyczne dowodzą, że prawidłowym sposobem przemywania oczu jest zasada: od wewnątrz do zewnątrz, a nie od zewnątrz do wewnątrz. Przemywanie od zewnątrz do wewnątrz zagraża wprowadzeniem środków chemicznych do jamy nosowej, które stamtąd mogą następnie trafić do płuc i spowodować dalsze uszkodzenia wewnętrzne. Zalecamy modernizację urządzeń nie wyposażonych w podzespoły AXION.
 

Polecane produkty:
 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem instruktażowym:
  

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.