Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji

Ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniem

Haws Corporation

Fontanny Źródełka Wody Pitnej


Ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniem


Autorzy: inż. Sam Hong, Dział poidełek Haws, 
oraz Stephanie Traynor, Dział Handlowy, Haws

czasie zimy poidełka znajdujące się na zewnątrz budynków narażone są na działanie ujemnych temperatur. Poidełko jest zwykle podłączone do przewodu zasilającego, który jest ułożony w gruncie, na głębokości znajdującej się poniżej granicy przemarzania gruntu. Woda pozostająca w postumencie poidełka jest narażona na działanie mrozu, który może doprowadzić do zablokowania przepływu wody i niemożności korzystania z poidełka.

W przeszłości problem usuwania wody z przewodów znajdujących się w postumencie rozwiązywano poprzez spust wody znajdującej się w przewodzie odpływowym do gruntu i wyłączenie poidełka z eksploatacji na czas zimy. Inną metodą ochrony przed zamarznięciem poidełka jest zastosowanie zaworu przeciwzamrożeniowego, który automatycznie odprowadza wodę z postumentu do gruntu lub kanalizacji. Zawory te nie mogą jednak być stosowane w każdych warunkach. Dotyczy to sytuacji, gdzie woda gruntowa znajduje się na wysokim poziomie, lub gdzie rodzaj gruntu nie pozwala na prawidłowe wykonanie drenażu.


Pomimo iż zawory przeciwzamrożeniowe dostarczane są wraz ze specjalnymi zaworami zwrotnymi, w pewnych sytuacjach istnieje ryzyko, iż woda gruntowa może zostać zassana przez przewody zasilające poidełko, co grozi zanieczyszczeniem wody pitnej przez bakterie, wirusy lub nawozy.

Firma Haws zaprojektowała zawór przeciw zamrożeniowy, który umożliwia całoroczne korzystanie z poidełka w każdych warunkach środowiskowych, bez ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej. System zaworu przeciwzamrożeniowego model 6519FR (patrz Rysunek 1) ma konstrukcję zapewniającą najwyższą ochronę przed mrozem oraz zabezpieczenie przed zassaniem wody gruntowej do przewodów zasilających poidełko w wodę pitną.

System zaworu 6519FR składa się z głównego zaworu sterującego, regulatora przepływu, komory odpływowej z tłokiem i przerwą powietrzną. Najważniejsze elementy systemu montowane są poniżej głębokości przemarzania gruntu, poza przerwą powietrzną, która znajduje się w przewodzie odpływowym poidełka. Krótko mówiąc, woda pozostająca w postumencie poidełka po jego użyciu spływa do komory odpływowej, dzięki czemu przewody urządzenia narażone na mróz są pozbawione wody. Przy następnym użyciu poidełka tłok unosi się i zrzuca poprzednio zebraną wodę do odpływu urządzenia.

Po uruchomieniu zaworu zasilającego poidełko, woda dopływa głównym przewodem zasilającym do postumentu i wypływa przez wylewkę poidełka. Jednocześnie ciśnienie wody powoduje zamknięcie zaworu ciśnieniowego. Ponieważ woda pod ciśnieniem nie może w większej ilości przepływać przez otwór przepływowy tłoka, jej ciśnienie powoduje ruch tłoka do góry wewnątrz komory odpływowej (jak pokazano na Rysunku 2), dzięki czemu zmniejsza się dostępna objętość komory odpływowej. Woda znajdująca się wewnątrz komory odpływowej jej wyrzucana przez tłok do góry, i dalej przewodem spustowym spływa do głównego przewodu odpływowego poidełka. W celu zapobieżenia zanieczyszczeniu wody, na przewodzie zamontowano element zapewniający przerwę powietrzną w instalacji.

Po zamknięciu głównego zaworu poidełka , spada ciśnienie w przewodzie spustowym urządzenia. Następnie, zawór ciśnieniowy powraca do swojego stanu normalnie otwartego.


Jak pokazano na Rysunku 3, woda pozostająca w przewodzie spustowym oraz w postumencie poidełka, może teraz swobodnie spłynąć do komory odpływowej. Komora odpływowa zwiększa swoją pojemność i odbiera spływającą z misy poidełka wodę, a jednocześnie tłok wewnątrz komory opada, inaczej mówiąc – cofa się, pod działaniem własnego ciężaru. Zawsze po zamknięciu głównego zaworu poidełka woda pozostająca w przewodach znajdujących się powyżej głębokości przemarzania gruntu spływa do komory odpływowej.


System zaworu przeciwzamrożeniowego 6519FR Enviro-Guard może być stosowany w różnych warunkach środowiskowych i przystosowany jest do pracy niezależnie od pory roku. Jego innowacyjna konstrukcja eliminuje możliwość zanieczyszczenia wody zasilającej, ponieważ nie stosuje się w nim zaworu zwrotnego, a cała spływająca woda zbierana jest w komorze odpływowej.Od Wydawcy: Wszelkie pytania dotyczące produktów Haws oraz bezpieczeństwa instalacji wodnych można kierować do  firmy Topserw wyłącznego dystrybutora w Polsce na email: info@topserw.com.pl lub pod telefonem 0 800 000 501 lub 48 22 771 04 56

 internet: www.topserw.com.pl  Podziekownaia za pomoc dla firmy Dillon Company, Denver, CO.


Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.