Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o normie ANSI

Na przestrzeni ostatnich lat poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy uległ imponującej poprawie dzięki zmieniającym się przepisom określającym dopuszczalne parametry ryzyka, wraz z normami, które ustalają wymagania w zakresie ochrony personelu i reagowania w nagłych przypadkach. Aby zachować zgodność z aktualnymi normami bezpieczeństwa, natryski awaryjne oraz oczomyjki osiągnęły nowy poziom technicznego zaawansowania. Ostatnie innowacyjne rozwiązania obejmują ulepszone natryski awaryjne oraz oczomyjki zaprojektowane z systemem, odwróconego kierunku strumieni wodnych, które opłukują oczy w kierunku odsuwającym zanieczyszczenia z dala od punktów oraz kanałów łzowych, a także zaawansowane zarządzanie zdalne za pośrednictwem Aplikacji Zarządzania Infrastrukturą Systemu (System Infrastructure Management Applications - SIMA).

LEPSZE METODY – LEPSZE WYNIKI

Obecna technologia pozwala zminimalizować obrażenia związane z narażeniem na działanie przemysłowych środków chemicznych.

Wymagania dotyczące natrysków awaryjnych oraz oczomyjek - lokalizacja, funkcja, utrzymanie- są określone w normie ANSI Z358.1-2009.  W swojej aktualnej formie norma ANSI Z358.1 dostarcza najbardziej konkretne i użyteczne wskazówki dotyczące przygotowania pod kątem podejmowania działań w przypadku wycieku, rozlania, rozpylenia substancji w miejscu pracy. Niniejszy dokument przedstawia skróconą listę kontrolną, umożliwiającą identyfikację niektórych istotnych wymagań ujętych w normie ANSI Z358.1; dokumentu nie należy uznawać za interpretację całej normy ANSI.

Zgodnie z aktualnymi normami (ANSI Z358.1, punkty 4.6.2 i 4.6.5) wymagane jest włączenie co tydzień awaryjnych natrysków oraz myjek do oczu w celu potwierdzenia poprawnego ich działania oraz dokonania dokładnego rocznego przeglądu. Wiele firm woli zawierać umowy z zewnętrznymi firmami w celu przeprowadzania rutynowych i corocznych przeglądów,  jako dodatkową miarę wiarygodności iw celu ograniczenia ryzyka.

O ile norma ANSI Z358.1 ustala wiele dodatkowych wymagań, określone powyżej normy zazwyczaj umykają uwadze

Każdego miesiąca OSHA publikuje podsumowanie naruszeń i wiążącą się z nimi grzywną nakładaną na firmy; kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów często rozpoczynają się od 100 000 USD i mogą przekraczać 1 mln USD. Niemniej jednak, roszczenie z tytułu obrażeń wynikających z niespełniających norm natrysków awaryjnych oraz oczomyjek stanowi znacznie wyższy poziom ryzyka: poniesienie kary na podstawie przepisów OSHA w wysokości 213 000 USD za "zablokowane myjki do oczu" jest niewielką częścią ryzyka, jeśli pracownik odniósł trwałe obrażenia na skutek niewłaściwego sprzętu do interwencji w sytuacji kryzysowej.

KOSZTOWNE BŁĘDY

W dobie koniunktury "loterii pozwów sądowych" nawet bogata wyobraźnia nie jest w stanie ogarnąć ugód sądowych.

Na podstawie normy ANSI Z358.1-1998, American National Standards Institute (ANSI) wprowadził wymaganie stosowania letniej wody do przemywania oczu w sytuacji kryzysowej. W 2004 r. ANSI doprecyzował standardy dotyczące stosowania letniej wody, a w 2009 r. ustalił określony zakres temperatur. Mimo, że najnowsza norma ANSI pochodzi z 2009 roku, większość awaryjnych natrysków oraz myjek do oczu i twarzy w sytuacji kryzysowej w Ameryce Północnej nie spełnia jeszcze istotnych postanowień kodeksu dotyczących zastosowania wody letniej.

Letnia woda ma zasadnicze znaczenie w awaryjnych natryskach oraz myjkach do oczu i twarzy w sytuacjach kryzysowych do zapewnienia wyników odpowiednich z medycznego punktu widzenia. Jeśli woda do płukania oczu  nie mieści się w zakresie wymaganej temperatury roboczej, jest raczej mało prawdopodobne, aby ranny pracownik wykorzystał w pełni 15-minutowy cykl mycia. Skrócenie cyklu nie zapewnia procedury dokładnego 15-minutowego przemywania, którą określono na większości kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Niespłukanie substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń powoduje długotrwałe narażenie pracownika na działanie szkodliwego materiału, co prowadzi do poważniejszych urazów i dłuższego czasu rekonwalescencji i hospitalizacji.

Dlaczego letnia woda? Jeśli woda w natryskach awaryjnych oraz myjkach do oczu jest zbyt gorąca lub zbyt zimna (powyżej 38°C lub poniżej 15,5°C), ranny pracownik może być narażony na dodatkowe obrażenia.

ZBYT GORĄCA WODA = POPARZENIE

Jeśli woda jest zbyt gorąca reakcją biologiczną porów skóry jest otwarcie, powodując zwiększenie absorpcji zanieczyszczeń. Zbyt gorąca woda może również spowodować poważne oparzenia i powodować intensyfikację reakcji chemicznej, czego przykładem jest delikatna tkanka oka, która może ulec uszkodzeniu w temperaturach powyżej 40,5°C.

ZBYT ZIMNA WODA = HIPOTERMIA

Jeśli woda jest zbyt zimna, zachodzi małe prawdopodobieństwo, że pracownik narażony na działanie niebezpiecznych materiałów wytrzyma wystarczająco długo, aby uzyskać skuteczne z medycznego punktu widzenia odkażenie lub narażenie na działanie substancji chemicznej może iść w parze z ciężką hipotermią.

ODPOWIEDNIA TEMPERATURA = NAJLEPSZE WYNIKI

NNorma ANSI Z358.1-2009 dotyczącą awaryjnych natrysków oraz myjek do oczu określa schłodzoną (letnią) wodę, jako „ciecz do płukania o tetemperaturze sprzyjającej zapewnieniu przynajmniej 15-minutowego okres płukania. Odpowiedni zakres wynosi 16-38°C".

OObecnie samo zapewnienie natrysków awaryjnych i myjek do oczu nie wystarczy. Konieczne jest kontrolowanie, testowanie i monitorowanie ststanu przygotowania i wydajności awaryjnego systemu przemywania. Każde urządzenie musi być dostępne, zdatne do użytku i posiadać letnią wwodę.

CCzy zapewniasz letnią wodę?
 

AAby umówić się na dokładną kontrolę awaryjnych systemów przemywania, zadzwoń do nas na numer 801 000 501.

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.